...

Onkelinx gaat ervan uit dat iemand met het omnio-statuut of die arbeidsongeschikt is meer mag kosten aan de ziekteverzekering, legt de N-VA senator uit. "Op basis van die veronderstellingen herberekent ze het bedrag dat iemand 'mag' kosten, de zogenaamde standaardisatie. Omdat er in Wallonië meer mensen zijn met het omnio-statuut en ook meer arbeidsongeschikten mogen zij meer uitgeven dan de Vlamingen, vandaar het verschil. Ook het aantal kloosterlingen bepaalt nog steeds voor Onkelinx de uitgaven in de gezondheidszorg..."Volgens Louis Ide mag je deze methode echter enkel toepassen als je er zeker van bent dat de verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië ook de werkelijkheid weergeven. "Met andere woorden, als iedereen die als arbeidsongeschikt aanzien wordt, dat ook echt is."Geen transfers?De cijfers van het V&NZ doen hierover toch wel vragen rijzen, gaat Ide verder. "Zo blijkt meer dan 20% van de inwoners van Wallonië recht te hebben op een verhoogde tegemoetkoming tegenover slechts 11% van de Vlamingen. Ook blijken Vlamingen gemiddeld 25% minder arbeidsongeschikt te zijn. Dit zijn geen kleine verschillen meer. Verschillen waar het VN&Z bovendien geen verklaring voor heeft."Ide vermoedt dan ook dat er meer aan de hand is. "Het Riziv heeft in het verleden zelf toegegeven dat het deze cijfers berekend heeft om mij van antwoord te dienen, om aan te tonen dat er geen transfers zijn van Vlaanderen naar Wallonië. Wie zegt dan ook niet dat ze net die parameters gekozen hebben om hun gelijk te halen? Want geef toe, het staat beter om te kunnen zeggen dat Wallonië elk jaar 180 miljoen euro betaalt voor de Vlamingen, dan te moeten toegeven dat er een transfer is van vele honderden miljoenen euro's in de ziekteverzekering bovenop alle andere transfers", besluit Louis Ide.