...

Sinds januari 2021 beschikt ons land over een regelgevend kader voor de financiering van medische apps. Men beoordeelt de applicaties aan de hand van een validatiepiramide met drie niveaus: M1, M2 en M3. De piramide wordt beheerd door het publiek-private platform mHealthBelgium waarin beMedTech, Agoria, Riziv, FAGG en het eHealth-platform zetelen.De meeste apps bevinden zich in de niveaus 2 en 3. Hoe hoger het niveau, hoe strenger de voorwaarden. Gezien de huidige wildgroei aan medische apps is een selectie uiteraard noodzakelijk. Het uiteindelijke doel van de validatie is immers om enkel betrouwbare medische apps een officiële plaats te geven in de gezondheidszorg. Apps op niveau 3 kunnen rekenen op overheidsfinanciering. Op dit moment is enkel de app moveUP tot dit derde niveau geraakt. mHealthBelgium verduidelijkt dat ook niveau 3 nog is opgedeeld in twee categorieën. Apps op niveau M3 'light' verzamelen nog data over hun gezondheidseconomische meerwaarde. Toch komen ze al in aanmerking voor voorlopige financiering. "Zo genieten patiënten sneller van de voordelen. Dat systeem wordt ook toegepast voor innovatieve geneesmiddelen," zo luidt het. Op dit niveau bevindt moveUP zich nu dus. Eens een app uit M3 haar meerwaarde heeft bewezen, komt ze in categorie M3+ en volgt een structurele vergoeding.Het spreekt voor zich dat apps niet op zich staan maar een onderdeel vormen van een ruimer zorgproces. MHealthBelgium voegt eraan toe dat dit dus vaak een aanpassing vergt aan de financiering van het zorgproces in kwestie. De volgende maanden/jaren zullen allicht verschillende zorgprocessen moeten herbekeken worden.Nog meegeven dat de overheid ondertussen ook een app rond slaaptherapie en een app rond oncologie positief evalueerde voor financiering. Ter vergelijking: Duitsland vergoedt vandaag intussen al 31 medische apps als onderdeel van een zorgtraject.