...

Begin van de zomer bepleitte het KCE in een rapport dat de overheid zelf klinisch onderzoek zou financieren. Het Kenniscentrum meldt nu dat van de minister de opdracht heeft gekregen een programma op te zetten. Voor de zomer van 2016 moet het een aantal onderzoeksvoorstellen selecteren. Clinici, researchers én de overheid zelf zullen voorstellen mogen formuleren.De voorgestelde klinische studies moeten aan alle regels voldoen. Bij de selectie zal vooral gekeken worden naar een directe impact op de klinische praktijk en naar mogelijke efficiëntiewinst voor de gezondheidszorg. Dr. Frank Hulstaert (KCE): "Het gaat dus best om studies met een voldoende groot aantal patiënten die representatief zijn voor de reële praktijk, en met een goede onderzoeksmethode, liefst een randomisatie."Maggie De Block: "Wij willen studies laten uitvoeren die farmabedrijven niet doen, maar die ons wel waardevolle informatie over de werking van een geneesmiddel of medisch hulpmiddel kunnen geven." Het zal wel enkele jaren duren voor de investering resultaten oplevert, beseft de minister.De bedoeling is verder de expertise van universiteiten en ziekenhuizen verder te vergroten en samenwerking te stimuleren.Het KCE had in het rapport 246 As wel gepleit voor een minimumbedrag van 10 à 15 miljoen. Het rekende voor dat één trial al gauw tussen één en tien miljoen euro kost. Maar iedereen moet de tering naar de nering zetten, en de eerste tien miljoen wordt over twee jaar gespreid.