...

Op 3 maart jl. stelde de minister samen met patiëntenrechtenexperten Tom Goffin en Jacqueline Herremans het ontwerp voor aan het brede publiek. Na 20 jaar kreeg de Wet op de patiëntenrechten een update, aangepast aan deze tijd.Tussen 3 maart en 18 april kon iedereen suggesties, bezorgdheden en algemene of concrete opmerkingen op dat ontwerp bezorgen via mail. In een persbericht laat de minister weten dat meer dan 5.000 mensen aan Nederlandstalige en bijna 3.000 aan Franstalige kant in die periode het artikel rond de hervorming van de Wet op de patiëntenrechten bezocht hebben. Er kwamen 275 mails binnen van unieke afzenders, waarvan meer dan 220 met "nuttige feedback".Een terugkerend pleidooi in die feedback was om voldoende aandacht te besteden aan het evenwicht tussen zorgverlener en patiënt, zoals voorwaarden om vooral samen tot goede gezondheidszorg te komen. De minister noteerde ook "zéér goede juridische suggesties om een aantal nieuw geïntroduceerde aspecten, zoals informatie op maat, duidelijker te formuleren". Andere opmerkingen betroffen:-Er moet een duidelijkere omschrijving komen van zorgplanning en wilsverklaringen -Bezorgdheid over de toegang tot het patiëntendossier van een overleden persoon-Het klachtenrecht en het recht op vrije keuze van de zorgverlener. EvenwichtIets meer dan de helft van de reacties was afkomstig van individuele burgers. Patiëntenorganisaties of zorginstellingen, de tweede grootste groep van afzenders, dragen bij tot een vierde van de input. Reacties van individuele zorgverstrekkers waren goed voor 15%.Het recht op informatie en vragen rond het patiëntendossier zijn thema's die er bij burgers bovenuit steken.Organisaties bezorgden eerder hun integrale visie op het ontwerp. "Bij de zorgverstrekkers tot slot kon men de opmerkingen of vragen rond het recht op informatie, geïnformeerde toestemming, het klachtrecht, de planlast en vragen rond de 'plichten' van de patiënt samen lezen als een pleidooi om voldoende 'evenwicht' te houden in de wet", aldus de minister.