...

Dat zei Wouter Beke begin november in de commissie Welzijn van het Vlaams Parlement op een tussenkomst van Immanuel de Reuse (Vlaams Belang). De Reuse verwees naar het advies van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België en zijn Franstalige tegenhanger. Hij herinnerde eraan dat bepaalde risicogroepen niet bereikt worden en noemde de huidige situatie 'verre van ideaal'. Patiënten moeten nu eerst naar de huisarts voor een voorschrift, vervolgens naar de apotheker voor het vaccin en daarna opnieuw naar de huisarts voor de vaccinatie.Minister Beke had oor naar die argumenten. Hij realiseert zich wel dat er nog heel wat water door de Schelde moet vloeien. Om te beginnen is er een federale wetswijziging nodig zodat het apothekers wettelijk toegelaten is te vaccineren. Daarnaast is er een bijkomende opleiding nodig voor apothekers. "Evenmin kan het de bedoeling zijn dat artsen en apothekers elkaar concurrentie aandoen", stelt Beke. "Dat hoeft ook niet. In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld vaccineren zowel apothekers als huisartsen. Dat heeft geleid tot een verhoogde vaccinatiegraad bij de bevolking. Dit alles vergt wel een goede samenwerking."Na de wetswijziging wil Beke in eerste instantie een proefproject opzetten in een beperkte regio. "We plaatsen het topic nu al wel op de agenda van de volgende vergadering van de Vlaamse vaccinatiekoepel. In de koepel zetelen vertegenwoordigers van de verschillende vaccinatoren", vervolgt Beke. De minister verwacht een advies zodat apothekers kunnen ingeschakeld worden zonder dat dit tot een concurrentiestrijd met de artsen leidt.Huisarts Freya Saeys (Open VLD) liet in de commissie Welzijn wel een kritisch geluid horen. "Om te beginnen gaat het uiteraard niet enkel over het griepvaccin maar het betekent allicht dat apothekers ook andere vaccins zullen kunnen zetten", zegt Saeys. "Bovendien vaccineren huisartsen patiënten doorgaans in het kader van een meer uitgebreide raadpleging waarbij ook andere gezondheidsaspecten aan bod komen. Als men beide handelingen scheidt, zal dit qua uitgaven geen nuloperatie zijn."Dokter Saeys wees er tevens op dat apothekers en huisartsen op heel wat plaatsen goed samenwerken. "En huisartsen weten goed wie de risicopatiënten zijn qua pathologie en zorgbehoeften. Het valt te betwijfelen of deze groep via de apotheker kan bereikt worden."Tot slot vroeg ze zich nog af wie voor de vaccinatie financieel zal opdraaien: het federale Riziv of de gemeenschappen - aangezien het hier over preventie gaat.Als we onze eigen enquête in samenwerking met de Bvas (Artsenkrant 2608) mogen geloven is het gros van de artsen het alvast niet eens met minister Beke. Twee derde vindt het zetten van een griepvaccin door een apotheker gevaarlijk en 18% noemt het nutteloos, terwijl 26% van de artsen vindt dat de mogelijkheid overwogen kan worden.Uit een enquête van het vakblad de Apotheker bleek dan weer dat 62% van de apothekers meent dat toedienen van het griepvaccin deel kan uitmaken van de taken van een apotheker. Ongeveer een vierde is het daarmee niet eens en 12% is tegen het toedienen van vaccins in een apotheek.Tijdens de vaccinatiesessie die Artsenkrant organiseerde met minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) maakte de huisarts-minister ook duidelijk dat zij - in tegenstelling tot haar Vlaamse collega, minister Wouter Beke - geen voorstander is van apothekers die griepspuiten zetten. "Maar als de apothekers hierover een consensus kunnen bereiken met de huisartsen wil ik het wel overwegen", gaf De Block nog mee.