...

Een lagere inname van natrium verlaagt ook het risico op CVA en fataal coronairlijden. Uit al die gegevens blijkt dat de meeste mensen baat zullen hebben bij een geringere natriuminname, concluderen de auteurs. (referentie: Aburto NJ et al. BMJ. 2013;346:f1326)