...

De auteurs voegen er evenwel aan toe dat het effect op de BD na 12 maanden en de gunstige effecten op lange termijn minder duidelijk zijn. Extra ondersteuning versterkt het bloeddrukverlagende effect.