...

Hypertensie is de frequentste diagnose in de ambulante geneeskunde, maar er is weinig bekend over het optimale interval voor screening op AHT of over de sensitiviteit en de specificiteit van systematische meting van de BD in het kabinet, de screeningtest die evenwel in de praktijk het vaakst wordt toegepast. Over het algemeen wordt de bloeddruk bij elke visite gemeten. Bij volwassenen die niet bekendstaan om hypertensie, worden dan ook vaak tijdelijk verhoogde bloeddrukken gemeten. Uitgaande van de hypothese dat minder frequente metingen de specificiteit van de bloeddrukmeting kunnen verhogen met een even goede sensitiviteit, hebben de auteurs een retrospectieve, gecontroleerde studie uitgevoerd bij 372 volwassenen zonder hypertensie en 68 patiënten met een pas gediagnosticeerde AHT. Ze hebben de klassieke strategie van meting van de BD bij elke visite vergeleken met een strategie van jaarlijkse metingen. De auteurs concludeerden dat een minder frequente screening de specificiteit kan verbeteren zonder afbreuk te doen aan de sensitiviteit, in vergelijking met een klassieke controle van de bloeddruk bij elke visite. (referentie : Garrison GM et Oberhelman S. Annals of Family Medicine. 2013;11:116)