...

'COVIMPACT' doet onderzoek naar langdurige covid en de lichamelijke, geestelijke en sociale gevolgen ervan. Het onderzoeksproject is een initiatief van Sciensano met als doel de kennis te vergroten over langdurige covid en de langetermijneffecten.Tot op heden volgde Sciensano meer dan 2.000 personen op door middel van vragenlijsten, drie maanden na hun covid-19-infectie. Ze worden opgevolgd tot het einde van de studie in april 2023.Voor hun studie gingen de onderzoekers uit van de definitie van NICE (National Institute for Health and Care Excellence) van langdurige covid, namelijk: drie maanden na besmetting minstens één symptoom hebben dat gerelateerd is aan de covid-19-besmetting. Voortgaande op deze definitie had 47% van de deelnemers van COVIMPACT langdurige covid. Een percentage vergelijkbaar met de percentages uit andere studies, aldus dr. Pierre Smith, onderzoeker bij Sciensano. De meest voorkomende symptomen bij personen met langdurige covid zijn, zo stelden de onderzoekers vast:Uit de resultaten maken de onderzoekers op dat vrouwen een groter risico lopen op het ontwikkelen van langdurige covid. Evenals personen met een lager opleidingsniveau, personen met een voorgeschiedenis van chronische aandoeningen, personen met overgewicht of obesitas en personen met minstens één symptoom van covid-19 in de acute fase van de besmetting.Angst en depressieDe onderzoekers peilden ook naar de geestelijke gezondheid. Ze stelden vast dat personen met langdurige covid beduidend meer angst- en depressieve stoornissen hebben. Zo bedraagt drie maanden na de covid-19-besmetting het percentage angststoornissen 12% bij personen met langdurige covid en 4% bij personen zonder symptomen van covid-19 (drie maanden na hun besmetting). Voor depressieve stoornissen is dat respectievelijk 18% en 5%.In het algemeen geven personen met langdurige covid zichzelf een lagere score voor levenskwaliteit met betrekking tot gezondheid, vergeleken met personen zonder symptomen. Ze melden ook vaker matige tot ernstige ademhalingsproblemen en meer vermoeidheid.