...

De auteurs besluiten dat een lagere melatoninesecretie onafhankelijk gecorreleerd is met een verhoogd risico op type 2-diabetes. Ze voegen eraan toe dat meer onderzoek nodig is om na te gaan of de melatoninesecretie een beïnvloedbare risicofactor voor diabetes is voor de hele bevolking. (referentie: McMullan CJ et al. JAMA. 2013;309:1388)