...

Het onderzoek peilt naar de ervaringen van ongeveer 7.000 huisartsen en 70.000 patiënten van kwaliteit in de eerstelijn in 34 landen. Hoe ervaren patiënten bijvoorbeeld de huisartsenzorg op vlak van o.m. de toegankelijkheid van zorg? En hoe verloopt de communicatie met hun huisarts? Dit laatste aspecten beoordelen patiënten in alle landen als 'goed'. Wat de toegankelijkheid betreft, zien vooral patiënten in landen waar de eerstelijnszorg op financieel en economisch vlak sterker is uitgebouwd - met bijvoorbeeld hogere relatieve uitgaven aan de eerstelijn en een betere dekking voor eerstelijnszorg - weinig ruimte voor verbetering. Nog opvallend wat die toegankelijkheid van zorg betreft: patiënten die huisartsen met een breder taakprofiel hadden bezocht, rapporteerden betere ervaringen op dit gebied. Onder "breed" takenpakket verstaat onderzoekster Willemijn Schäfer: de mate waarin huisartsen het eerste contactpunt zijn binnen de zorg, de behandeling van chronische ziekten, kleine technische en chirurgische verrichtingen en preventie.Patiënten met huisartsen met een breed taakprofiel getuigden ook van betere ervaringen op vlak van de continuïteit van zorg; ze gaven ten slotte ook aan meer betrokken te zijn bij het nemen van beslissingen over behandelingen.Verder wees het onderzoek uit dat zo'n breed takenpakket ondersteund wordt door de manier waarop huisartsen hun praktijk inrichten. "Huisartsen die hun patiëntendossiers geregeld bijhouden, zijn ook actiever zijn op het gebied van preventie", klinkt het. "Wat bevestigt dat het patiëntendossier ondersteunend kan zijn in de uitvoering van deze taken."