...

Pro memorie: begin 2017 ondertekenden het Vlaams EnergieBedrijf (VEB), toenmalig minister van Welzijn Vandeurzen en verschillende sectororganisaties binnen het domein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 13 klimaatengagementen.Enkele van die engagementen gericht op zorgvoorzieningen zijn bv. streven naar een jaarlijkse energiebesparing van 2,09% tegen 2030, maximaal inzetten op hernieuwbare energie en groene stroom in het aankoopbeleid... Op haar beurt stelt de Vlaamse overheid middelen ter beschikking stellen om energieprestatiediagnoses op maat te financieren, zoals de 'gratis energiescans'.Opdat de scan gratis zou zijn, vraagt VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden) dat zorgvoorzieningen die maatregelen uitvoeren met een terugverdientijd onder de vijf jaar en dit binnen de drie jaar. Gemiddeld gezien resulteren er twee tot drie maatregelen met korte terugverdientijd uit een scan en de gemiddelde investering per maatregel is 8.971 euro, zo blijkt uit informatie van het VEB.Voor maatregelen met een hogere terugverdientijd voorziet VIPA in klimaatsubsidies.665 aanvragen voor energiescans in 2022 en 2023Uit een vraag van Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) aan Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits (CD&V) blijkt dat 258 unieke zorgvoorzieningen in 2022 zo'n gratis energiescan hebben aangevraagd (waarvan er 234 zijn goedgekeurd), in 2023 waren er dat 407 (met 191 goedkeuringen). De minister laat weten dat dit voor 2023 een vertekend beeld kan geven aangezien veel ingediende scans door achterstand nog niet doorgegeven werden aan een studiebureau. Over alle provincies en Brussel-hoofstad heen zijn veelvoorkomende energiebesparende maatregelen voorgesteld door studiebureaus 'Relighting/relamping', 'Monitoring', 'PV-panelen', 'Sensibilisering', 'Isoleren pompen/kranen/hydraulica' en 'Warmtepompen en koeling'.Impact covidcrisis en personeelstekortDe minister berekende dat momenteel 16% van de zorg- en welzijnsvoorzieningen in Vlaanderen een energiescan/audit aangevraagd en 7,4% klimaatsubsidies heeft aangevraagd. Grootverbruikers zoals de ziekenhuizen zijn daarbij goed vertegenwoordigd, met respectievelijk 81% en 60% bereik voor energiescan en aanvragen klimaatsubsidies."Dit kan beter", stelt Crevits, "we hebben nog een weg af te leggen om onze volledige zorg- en welzijnssector te bereiken." Wel zijn er jaarlijks nieuwe aanvragen en is de curve oplopend. Al is er een "duidelijke knik in 2020". "De impact van de gezondheidscrisis, corona en het personeelstekort, is hier duidelijk zichtbaar." Volgens de minister leert navraag dat het slechte investeringsklimaat veroorzaakt door andere kopzorgen binnen de gezondheidssector aan de basis ligt.De minister heeft ook gegevens over de jaarlijkse theoretische besparing die de energiescans en klimaatsubsidies opleveren. Ze komt daarbij uit op 60.276 ton/jaar CO2-reductie, 390.400.000 kwh/j en 21.291.61 euro energiebesparing per jaar.