5.700 kandidaat-studenten hebben zich ingeschreven voor het toelatingsexamen arts in Vlaanderen, 1.844 mannen en 3.856 vrouwen. Nieuw is dat het examen dit jaar één keer plaatsvindt voor arts en één keer voor tandarts, repectievelijk op 3 en 4 juli. Het eerste deel omvat wiskunde en wetenschappen, het tweede deel toetst onder meer hoe kandidaten omgaan met conflicten, luistervaardigheid, empathie, analyseren en redeneren.

Vorig jaar namen er ruim 6.300 kandidaten deel aan het examen, dat toen nog voor beide opleidingen samen werd georganiseerd.

Op basis van de federale contingentering is er een begrensde toegang tot het beroep. De instroom in de opleiding wordt daarom beperkt. Voor volgend jaar gaat het om maximum 1.102 starters.

Franstalig

Aan Franstalige kant dienden 4.058 kandidaten een aanvraag in. Die moesten nadien nog gevalideerd worden. Zo'n 3.700 gegadigden schieten over. Vorig jaar namen 3.463 kandidaten deel, van wie 20,04% slaagde.

De Franstalige toelatingsproef vindt plaats op 6 juli. In tegenstelling tot de eerste editie vorig jaar, is er nu wel - op algemeen verzoek, zo luidt het - een tweede sessie voorzien, op 5 september.

Zie ook de column van geneeskundestudente Anouk Buelens-Terryn.

5.700 kandidaat-studenten hebben zich ingeschreven voor het toelatingsexamen arts in Vlaanderen, 1.844 mannen en 3.856 vrouwen. Nieuw is dat het examen dit jaar één keer plaatsvindt voor arts en één keer voor tandarts, repectievelijk op 3 en 4 juli. Het eerste deel omvat wiskunde en wetenschappen, het tweede deel toetst onder meer hoe kandidaten omgaan met conflicten, luistervaardigheid, empathie, analyseren en redeneren.Vorig jaar namen er ruim 6.300 kandidaten deel aan het examen, dat toen nog voor beide opleidingen samen werd georganiseerd.Op basis van de federale contingentering is er een begrensde toegang tot het beroep. De instroom in de opleiding wordt daarom beperkt. Voor volgend jaar gaat het om maximum 1.102 starters.FranstaligAan Franstalige kant dienden 4.058 kandidaten een aanvraag in. Die moesten nadien nog gevalideerd worden. Zo'n 3.700 gegadigden schieten over. Vorig jaar namen 3.463 kandidaten deel, van wie 20,04% slaagde.De Franstalige toelatingsproef vindt plaats op 6 juli. In tegenstelling tot de eerste editie vorig jaar, is er nu wel - op algemeen verzoek, zo luidt het - een tweede sessie voorzien, op 5 september.Zie ook de column van geneeskundestudente Anouk Buelens-Terryn.