...

Door de medicatie na te kijken, kunnen apothekers eventuele problemen zoals nevenwerkingen, ongepast gebruik en interacties tussen geneesmiddelen opsporen. Voor de uitrol van de nieuwe dienstverlening trekt het Riziv 2,9 miljoen uit. Per nazicht is voor de apotheker een vergoeding van 95 euro voorzien, de patiënt betaalt zelf niets.De prestatie medicatienazicht bestaat uit acht onderdelen. Zo moet de apotheker de prestatie opstarten en de patiënt uitnodigen, het gesprek voorbereiden, een farmacotherapeutische anamnese (patiëntgesprek) doen en vervolgens een farmacotherapeutische analyse doen plus een actieplan opmaken.Dat actieplan moet de apotheker delen met de behandelende arts en het bespreken met de patiënt. Vervolgens gaat hij de tevredenheid van de patiënt na om te eindigen met een aanpassing van het medicatieschema in functie van het actieplan. Volgens VRT-nieuws komen hiervoor circa 300.000 patiënten in aanmerking. Domus Medica heeft gemengde gevoelens bij de nieuwe dienstverlening. Volgens de Vlaamse huisartsenvereniging is er "één opvallende afwezige in het verhaal: de huisarts." Goed en veilig medicatiegebruik, aldus Domus Medica, is voor arts en apotheker een kernactiviteit. Het is dan ook een goede zaak, vindt DM, dat er initiatieven komen die correct medicatiegebruik onder de aandacht brengen. Wel vormt samenwerking tussen huisarts en apotheker daarbij de sleutel tot succes. De huisartsenvereniging wijst er trouwens op dat er al heel wat lokale initiatieven op dit vlak bestaan. Men verwijst naar het door DM ondersteunde Medisch Farmaceutisch Overleg en naar lokale samenwerkingsverbanden met het ziekenhuis -vooral met de geriater- rond polymedicatie. Voor DM is ook de betrokkenheid van verpleegkundigen cruciaal.Tot slot haalt DM onderzoek aan van het Nederlandse NIVEL. Daaruit blijkt dat patiënten zowel de apotheker als de huisarts zien als betrouwbare informatieverstrekkers met zo goed als gelijkwaardige expertise.