...

Het protocolakkoord gaat over het invoeren van 'contingenteringsattesten', de afspraken over de aanvullende attesten , afspraken over een betere gegevensdeling tussen de overheden, en het berekenen van de 'deperditie' - dat is het aantal buitenlandse studenten die na hun geneeskundestudie in België weer naar het buitenland verdwijnen.Aanvullende attestenDe aanvullende attesten zijn bedoeld om het surplus van Franstalige basisartsen op te vangen dat moet doorstromen naar de beroepsopleiding. Minister De Block voert aan dat ze met die aanvullende attesten wil voorkomen dat de afgestudeerde geneeskundestudenten het slachtoffer worden van het - in Franstalig België - gevoerde beleid. De afspraak voor haar is dat de aanvullende attesten er maar kunnen komen in de mate dat de Franstalige Gemeenschap een effectieve filter instelt aan het begin van de geneeskundestudies (en de tandartsenopleiding). Het surplus aan opgeleide huisartsen en specialisten moet na 2024 worden gecompenseerd.'Geen correct beleid'Maar de Franstalige gemeenschapsminister Jean-Claude Marcourt (PS), bevoegd voor onderwijs, en zijn collega Alda Greoli (CDH), onder meer bevoegd voor gezondheidszorg, hebben al aangekondigd het protocol dat vandaag door de IMC wordt besproken, niet te zullen ondertekenen.Vanochtend was minister De Block te gast op de RTBf. Ze viel uit tegen, vooral, Marcourt omdat die vertikt een correct beleid te voeren. Er is nu in Franstalig België wel een filter ingevoerd, dat wil zeggen een toelatingsexamen. Maar veel te veel studenten mogen de studies toch aanvangen. Dubbel zoveel artsen zullen afstuderen als er 'Riziv-nummers' voor de verdere opleiding beschikbaar zijn, voorspelt De Block.Minister De Block gaf aan dat het niet aan haar ligt dat het aantal 'Riziv-nummers' beperkt is, dat ze juist extra artsen tot de beroepsopleiding wil toelaten om hen niet het slachtoffer te maken. Maar Franstalig België moet dan wel effectief het beleid bijsturen.Te veel specialisten, te weinig huisartsenDat er een tekort aan artsen zou zijn in Franstalig België, is volgens haar onzin. Wel leidt de Franstalige gemeenschap de verkeerde artsen op, stelt ze. Vlaanderen heeft jaar na jaar geprobeerd voldoende huisartsen op te leiden, zodat er "bijna" genoeg zijn - aldus De Block. In Brussel en Wallonië is men volgens haar gewoon te veel specialisten blijven opleiden en is er daardoor een uitgesproken tekort aan huisartsen ontstaan.Ze wijst hier tijdens het RTBf-interview weer Jean-Claude Marcourt met de vinger. Het beleid over de subquota binnen het federale artsencontingent, en dus het verzekeren van een voldoende aantal huisartsen, is volledig zijn bevoegdheid.