...

Daarmee zet Maaike Van Overloop haar eerste stappen in de politiek na acht jaar bestuursmandaten bij Domus Medica. "Statutair kan mijn mandaat niet meer hernieuwd worden. Dus is er ruimte voor een nieuwe, politieke uitdaging. Historisch liggen mijn wortels ook bij CD&V. Twaalf jaar geleden al stond mijn echtgenoot op de lijst. Ik ga voort in dezelfde 'flow'." Naast het inclusieve verhaal trekt de christendemocratische visie op gezondheidszorg Van Overloop aan.Dat ze actief wordt op gemeentelijk vlak is evenmin toeval: "Ik vind het plaatselijke sociale weefsel, de lokale gemeenschap belangrijk. Dat geeft bewegingsruimte inzake wonen en werken. Mijn kinderen meegerekend zijn we trouwens al de zesde generatie in het dorp." Kapellen wordt nu bestuurd door een coalitie van Open VLD (14 zetels in de gemeenteraad) en N-VA (8 zetels). Burgemeester is ex-minister Dirk Van Mechelen (Open VLD), OCMW-voorzitter N-VA-kamerlid Valerie Van Peel. CD&V heeft momenteel twee zetels. Maaike Van Overloop: "Kapellen heeft een blauwe traditie, de burgemeester is al sinds 1982 een liberaal. Maar of het nu vanuit de oppositie is of eventueel in een coalitie, mijn doel is altijd hetzelfde. Met name wil ik thema's zoals zorg, welzijn, kansarmoede en sociale zaken zichtbaar op de gemeentelijke agenda plaatsen. Dat alles kwam de laatste jaren immers minder aan bod. Ik hoop het beleid in die richting te sturen. Dat is belangrijker dan de coalitie te breken." Vraag is welke meerwaarde een huisarts heeft in de gemeentepolitiek. Maaike Van Overloop: "Als huisarts zien we uiteraard heel wat mensen en hun familie. Dat vormt ook ons beeld van de samenleving. Bovendien hebben mensen vertrouwen in ons. Onze achtergrond als huisarts is ook voldoende sterk om het bredere kader te zien en te bewaken." Dokter Van Overloop verwijst tot slot naar haar verleden als voorzitter van Domus Medica. "Daardoor heb ik ervaring met negotiaties -bijvoorbeeld over de eerste lijnszones- met de Vlaamse en federale overheid. Domus Medica is ook een lobbygroep. De opgebouwde ervaring neem ik nu mee. Ik fungeer dus niet enkel als huisarts op een lokale lijst, tevens leg ik mijn verleden als Domus Medica-onderhandelaar in de weegschaal."