...

Ide schrijft begrip te hebben voor de moeilijke budgettaire omstandigheden en weet dat een Vlaamse hospitalisatieverzekering niet 'in een, twee, drie' op poten gezet kan worden. Maar dat ontslaat minister Vandeurzen niet van de verantwoordelijkheid om alvast voorbereidend wetgevend werk te verrichten, klinkt het bij Ide. 'Die Vlaamse hospitalisatieverzekering kan vervolgens ontrold worden van zodra de budgettaire toestand het toelaat. Het is nog niet te laat, u hebt nog één jaar de tijd.'Lees hier de opiniebijdrage van Louis Ide: 'Minister Jo Vandeurzen, u heeft nog één jaar voor de Vlaamse hospitalisatieverzekering'