...

Het cadeau van 300 euro kwam er door een amendement van sp.a op de noodbegroting in de Kamer. Dat werd goedgekeurd door de linkse partijen, inclusief de groenen, én het Vlaams Belang. 125.000 werknemers in de zorgsector krijgen een cadeaucheque die ze kunnen uitgeven in de horeca, in winkels en in de culturele sector.Een gelijkaardig voorstel in het Vlaams Parlement haalde er geen meerderheid. 127.000 werknemers in de woonzorgcentra, psychiatrische ziekenhuizen, thuiszorg, revalidatiecentra, jeugdzorg en zorg voor mensen met een beperking krijgen geen cadeuacheque.Zorgnet-Icuro betreurt die gang van zaken die leidt tot discriminatie en oneerlijke concurrentie tussen sectoren die alle kampen met personeelsschaarste. De cadeaucheques kosten de federale overheid 37 miljoen.Zorgnet-Icuro zegt dat het sowieso beter zou zijn het loon van het personeel structureel te verbeteren. Dat kan tijdens de lopende onderhandelingen met de sociale partners. Voor Zorgnet-Icuro biedt IF-IC daarbij een goed richtsnoer: een verbeterde functieclassificatie met bijbehorende loonbarema's.