...

Van de 57.555 artsen die het Riziv als actief beschouwt verwerpen er 7.181 het nieuwe akkoord voor dit en volgend jaar. Dat is 12,5% - 87,5% treedt dus tot het akkoord toe. Van die laatste groep doet 2,3% dat maar gedeeltelijk, tijdens een deel van hun spreekuren passen ze een eigen tarief toe.In Vlaanderen is het aandeel van de artsen die het akkoord verwerpt het hoogst - bijna 14%. Met Brussel scheelt dat wel maar een fractie van een percent. In Wallonië gaat het om net geen 10% van de artsen.De provincie met het grootste aantal artsen dat zijn eigen tarieven hanteert is Waals-Brabant (19%), gevolgd door Oost-Vlaanderen (16%) en Antwerpen (15%).Wie niet laat weten dat hij het akkoord afwijst of een gedeelte van zijn tijd eigen tarieven zal hanteren, treedt volledig toe tot het akkoord. Dat zo een groot aandeel van artsen de principes van het akkoord artsen-ziekenfondsen zouden onderschrijven, vinden sommigen een verkeerde voorstelling van zaken. Het totaal aantal 'actieve' artsen waarop het percentage wordt berekend is een ruime groep. Naast artsen in opleiding, waarvan bijna niemand het akkoord verwerpt, zouden er ook wel artsen in dat aantal zitten waarvan de klinische praktijk minstens op een laag pitje staat.Het Riziv geeft ook percentages voor alleen geaccrediteerde artsen. Dat geeft een wat ander beeld: 19% van de geaccrediteerde artsen verwerpen het akkoord, in Vlaanderen 21%.In Vlaanderen ligt het aantal specialisten dat het akkoord verwerpt hoger dan in de rest van het land, en het aantal erkende huisartsen dat dat doet lager. Zonder de artsen in opleiding verwerpt 25% van de Vlaamse specialisten het akkoord, terwijl het percentage voor heel het land 20% bedraagt. Van de 'erkende huisartsen' verwerpt in Vlaanderen 6% van het akkoord, tegenover 9% voor het gehele land. De verschillen tussen de verschillende specialismen is echter heel groot. In Vlaanderen wijst meer dan 70% van de dermatologen het akkoord af en 64% van de oftalmologen. Ook bij de plastisch chirurgen en gynaecologen treedt meer dan de helft van de artsen niet toe tot het tarievenakkoord.De specialismen die zich het vaakst houden aan de officiële tarieven zijn in Vlaanderen de radiotherapeuten, de spoedartsen, de klinisch biologen, de internisten (met diabetologen/endocrinologen) en de neurologen. Maar 1,5% tot 3% verwerpt het akkoord.In vergelijking met vorig jaar zijn er iets minder artsen die het akkoord afwijzen, en dat in de verschillende gewesten. We kunnen de vergelijking voor de afzonderlijke disciplines maar maken voor het hele land.Voor de erkende huisartsen bedroeg het aantal afwijzingen 10,5% in 2021 en 9% dit jaar, voor de specialisten (zonder de aso's) 21% vorig jaar en 20% dit jaar. Specifiek voor de dermatologen: 67% vorig jaar en 64,5% dit jaar.