...

Dat betekent een belangrijke stap in de informatisering van de Vlaamse zorg- en welzijnssector. Het decreet in kwestie werd ingediend door de ministers Geert Bourgeois en Jo Vandeurzen."In een tijdperk waarin alles digitaal verloopt, is het logisch dat je ook elektronisch zorggegevens kunt delen. Op termijn moet het afgelopen zijn met het altijd maar opnieuw invullen van je persoonlijke gegevens binnen de gezondheids- en welzijnssector", zegt minister Jo Vandeurzen.Door meer samenwerking en minder administratie wordt er gewerkt aan een betere zorg. Alles gaat sneller en de continuïteit is beter gewaarborgd, zo luidt het. Uiteraard moet de patiënt ermee akkoord gaan dat zijn gegevens elektronisch gedeeld worden en zo ja, met wie.ForumVoor het beheer van het netwerk voor gegevensdeling wordt er een forum opgericht waar de actoren in de gezondheids- en welzijnszorg ruime bevoegdheden krijgen om afspraken te maken en standaarden vast te leggen die noodzakelijk zijn om gegevensdeling in de gezondheids- en welzijnssector mogelijk te maken, klinkt het verder. Daarnaast wordt een apart forum opgericht waartoe ook de administraties worden uitgenodigd om de gegevensstromen tussen zorgverleners en overheidsdiensten te kunnen verbeteren. "Zo komt op termijn de automatische rechtentoekenning een stap dichterbij. Het is met andere woorden de bedoeling dat de patiënt of cliënt die recht heeft op een bepaalde tegemoetkoming hiervoor zelf minder of zelfs geen administratieve stappen hoeft te ondernemen, maar er spontaan van op de hoogte wordt gebracht", zegt minister Bourgeois.