...

Het belangrijkste is natuurlijk dat uit de studie ook een vermindering blijkt van de mortaliteit bij mensen met een gezondere levensstijl. Het gaat om de Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA), waarbij 6.229 volwassen Amerikanen tussen 44 en 84 jaar betrokken waren. We moeten hierbij aanstippen dat amper 2% van de patiënten aan de 4 bewuste criteria voldeed. (referentie: Ahmed HM et al. Am J Epidemiol. 2013;doi:10.1093/aje/kws453)