...

De ATLAS ACS 2-TIMI 51-studie is uitgevoerd bij 15.526 patiënten, die werden gerandomiseerd naar rivaroxaban 2,5 mg, rivaroxaban 5 mg of een placebo tweemaal per dag. (referentie: Mega J et al. Am J Cardiol. 2013;doi:10.1016/j.amjcard.2013.04.011)