...

Een Europese richtlijn uit 2004 moest de registratie van kruidengeneesmiddelen vereenvoudigen. Producten die bijvoorbeeld foutief in het voedingsmiddelencircuit gecommercialiseerd werden, moesten het juiste statuut krijgen. Fabrikanten kregen tot 30 april 2011 de tijd om alles in orde te brengen. De maatregel moet de consument beschermen en de lat hoger leggen voor deze middelen. Ook gewone geneesmiddelen moeten al langer voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Voor traditionele kruidengeneesmiddelen wordt het werkzaamheidscriterium echter erg breed geterpreteerd. Om aan te tonen dat het effect van een middel plausibel is, kan het bewijs van jarenlang gebruik in een vooropgesteld indicatiegebied volstaan. Wanneer het product bijvoorbeeld al minstens 30 jaar in gebruik is, waarvan 15 jaar in de EU, kan het een label 'traditioneel' krijgen. Klinische tests die de effecten ondersteunen, zijn geen vereiste voor traditionele kruidengeneesmiddelen. Wel worden andere voorwaarden opgelegd, bijvoorbeeld over het gebruik zonder supervisie of over de beperking qua toedieningswijze. Traditionele kruidengeneesmiddelen worden vooral gebruikt bij kleinere kwaaltjes zoals verkoudheden, spierpijn of slaapproblemen.