...

Dat huzarenstukje is mogelijk geworden dankzij een verbetering van de resolutie in tijd en ruimte van de atoomkrachtmicroscoop, een specialiteit van prof. Dufrêne. Met die microscoop, de vrucht van nanotechnologie, kan het leven op moleculair niveau worden onderzocht. De wetenschappers van Louvain-la-Neuve hebben ontdekt dat de assemblage en de extrusie van de virussen georganiseerd zijn in domeinen in het bacteriële septum, het gedeelte van de wand waar de bacteriën groeien en zich delen. Ze hebben ook opgemerkt dat de assemblage van het virus de wand plaatselijk stijver maakt. "Het is vooral een technologische prestatie, die ongeëvenaarde perspectieven biedt voor nieuwe observaties bij nanoscopie van levende wezens. Op lange termijn zou dat moeten uitmonden in toepassingen inzake nanobiotechnologie en geneeskunde", commentarieert Patrice Soumillion. "Zo hebben we dingen kunnen zien die anders onzichtbaar zouden zijn, en zien we die sneller en meer in detail. Je zou die techniek ook kunnen toepassen om andere levende systemen te bekijken, bijvoorbeeld cellen en oppervlaktereceptoren."(referenties: Nature Methods, 29 augustus 2013, doi:10.1038/nmeth.2602, en Nature Communications, moet nog worden gepubliceerd)