...

De Franse zakenkrant spreekt in dit verband overigens over een 'in vitriool gedrenkt' rapport dat onlangs aan de senaat werd overgemaakt. Het Rekenhof beveelt onmiddellijke maatregelen aan om de uitgaven in te tomen. Het herinnert eraan dat de terugbetalingen voor analyses in de steden met 66% zijn gestegen tussen 2000 en 2011.