...

De technologie van het via de neus toegediende vaccin, BPZE genoemd, is ontwikkeld door het laboratorium van de Belg prof. Camille Locht, directeur van het Centre d'infection et d'immunité van het Pasteurinstituut in Rijsel. De Amerikaanse firma ILIAD Biotechnologies ziet er wel brood in. "Kinkhoest is een ziekte die ten onrechte wat in de vergeethoek is geraakt. Kinkhoest doodt wereldwijd jaarlijks nog ongeveer 300.000 kinderen en is aan een verontrustende opmars bezig", betreurt Camille Locht, die de leiding heeft gekregen over het Child-Innovacproject. Het project werd gestart in 2008 en heeft tot doel innoverende neusvaccins te ontwikkelen tegen twee belangrijke respiratoire pathogenen: Bordetella pertussis, de bacterie die kinkhoest veroorzaakt, en het respiratoir syncytieel virus (RSV, het virus dat bronchiolitis bij zuigelingen veroorzaakt). "Die pathogenen treffen hoofdzakelijk kinderen van 0 tot 6 maanden. Die kinderen worden niet goed beschermd door de huidige vaccins", preciseert prof. Locht. Vandaar het belang van het nieuwe vaccin, dat een genetisch gewijzigde, levende bacterie bevat en dat speciaal is ontworpen om makkelijk te kunnen worden toegediend via enkele druppels in de neus. Het komt er nu op aan om het vaccin op grote schaal toegankelijk te maken, voor een lagere kostprijs. (referentie: PLoS ONE, 8 januari 2014, DOI: 10.1371/journal.pone.0083449)