...

Vooral medicijnen voor ademhalingsproblemen zijn populair: vier op de tien baby's en peuters krijgen een middel voor astma of chronische bronchitis toegediend (+7%). Het aantal adolescenten met longaandoeningen is met 5% gestegen. "Toenemende luchtverontreiniging is een van de belangrijke oorzaken", zegt professor Kristine Desager, specialist kinderlongziekten (UZA). Ook het gebruik van diabetesmiddelen is toegenomen. In 2011 stelde het Riziv 5.300 kinderen met diabetes. De stijging is het grootst bij de adolescenten (+29%) en kinderen tussen 3 en 12 jaar (+15%). Meer overgewicht werkt diabetes type 2 in de hand. Daarnaast is er ook een toename in type 1 diabetes bij jonge kinderen. Specialisten vermoeden dat virussen en inname van bepaalde producten een rol spelen.Belga