...

Longkanker komt nog steeds zeer vaak voor - 7.830 nieuwe gevallen per jaar - en heeft een hoge sterfte, zowel bij vrouwen als mannen. De belangrijkste oorzaak blijft roken.Volgens het KCE en het College hangt de prognose van longkanker sterk af van het ziektestadium bij diagnose. "Dit ziektestadium, de algemene toestand en de wens van de patiënt bepalen de behandelingsstrategie." Mogelijke behandelingen zijn chirurgie, bestraling of anti-tumorale geneesmiddelen. "Steeds vaker worden behandelingsvormen ook gecombineerd. Multidisciplinair overleg tussen de gespecialiseerde zorgverleners is aangewezen om de optimale zorg te verzekeren", luidt het."De specifieke longkankerchirurgie gebeurt best in centra met voldoende ervaring", klinkt het nog. "Ook voor de nieuwste radiotherapietechnieken is het zinvol om de zware investeringen te concentreren in een aantal centra waar de kwaliteit adequaat kan worden gegarandeerd."De 'gepersonaliseerde' anti-tumorale geneesmiddelen moeten volgens beide instellingen alleen gebruikt worden nadat een gevalideerde bepaling van het moleculaire profiel van de tumor aantoont dat ze effectief voor deze patiënt nuttig kunnen zijn.De praktijkrichtlijnen zullen door het College voor Oncologie verspreid worden onder de betrokken zorgverleners. "Een vervolgproject wordt gepland voor het opstellen van een lijst van kwaliteitsindicatoren voor de longkankerzorg. Die kwaliteitsindicatoren moeten toelaten de kwaliteit van de zorg nog beter op te volgen."