...

De prijs, een initiatief van de Koninklijke Artsenvereniging van Antwerpen, wordt jaarlijks uitgereikt aan een arts, een groep van artsen of een organisatie met artsen die door hun initiatief bijdragen aan een optimale relatie en actieve samenwerking tussen artsen onderling, in het bijzonder tussen huisartsen en specialisten, maar ook met andere gezondheidswerkers, interdisciplinair en over de grenzen van de vakgebieden heen. De prijs kan enkel toegekend worden aan artsen of organisaties met artsen, die ingeschreven zijn op de lijst van de Nederlandstalige provinciale Raden van de Orde der Artsen. De inhoud van de onderscheiding sluit aan bij de ultieme opdracht van KARVA die zich als organisatie tot doel stelt om alle artsen van welke discipline ook samen te brengen en zo elkaars expertise te leren kennen.De prijs betekent een officiële waardering voor de inzet van de bekroonde arts of organisatie. De geselecteerde bijdrage wordt bekroond met een prijs van 10.000 euro. De bekroonde activiteit of bijdrage is toekomstgericht, origineel, creatief en kan verder geïmplementeerd worden in de regio Antwerpen en daarbuiten.Vorig jaar sleepte het Therapeutisch Atelier van het AZ Sint-Maarten in Mechelen de KARVA-prijs in de wacht.