...

De minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken liet deze week in een persmededeling ook weten dat er meteen een standstill geldt voor de bedragen die ziekenhuizen kunnen afhouden van de honoraria.Artsen en ziekenhuizen kunnen met elkaar nog afspreken om innovatie mogelijk te maken, stelt Frank Vandenbroucke (Vooruit). Maar voorkomen wordt dat de artsen het gelag betalen bij een bevriezing van de supplementen.Eind april terug op de TaskforceMaar in een mededeling meldt Kartel/ASGB dat de beslissing over een verlengde bevriezing van de supplementen tot eind 2023 er pas kan komen na de Taskforce Hervorming Ziekenhuisfinanciering van 28 april.Het klopt dat er op de vorige Taskforce van eind maart er een informeel akkoord was over de bevriezing, nadat de bezwaren van Kartel waren van tafel geveegd door een meerderheid.Kartel vroeg dat er vergelijkbare maximumpercentages komen voor ereloonsupplementen in de verschillende regio's. Het wilde ook een evaluatie van het effect van de supplementenbevriezing op de bedragen die ziekenhuizen afhouden van de erelonen.Zorgnet/Icuro kwam op 19 april met gelijkaardige bezwaren voor de dag tijdens de Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen. Toen is toch beslist de knoop pas door te hakken op de volgende Taskforce, stelt Kartel.Excessen eerst aanpakkenKartel verdedigt een genuanceerd standpunt over de supplementen. Ze zijn onvermijdelijk zolang de totale financiering van de ziekenhuizen ontoereikend blijft, denkt dit syndicaat. Maar het wil dat de excessen onmiddellijk worden aangepakt.Er is het voorbije jaar geen enkele maatregel in die zin genomen, stelt Kartel vast. Artsen blijven met de regelmaat van de klok publiek te kijk gezet worden als 'graaiers'.CompensatieKartel is het ook oneens met de bewering van de minister dat alle voorwaarden voor een verlengde bevriezing van de erelonen vervuld zijn.Er is geen enkele maatregel genomen om de bevriezing van de erelonen te compenseren, stelt het. De indexering van de erelonen blijft onvoldoende om de werkelijke inflatie te dekken. De energietoelage is volkomen ontoereikend.Het verminderen van de patronale bijdragen is een algemene maatregel, niet een die er specifiek is gekomen om de ziekenhuizen te verlichten. De steunmaatregelen om personeelsschaarste te voorkomen hebben een heel ander doel.Van de 100 miljoen extra voor geconventioneerde artsen gaat maar een deeltje naar de ziekenhuisartsen, en binnen het kader van de huidige discussie is het effect verwaarloosbaar.Er wordt ook helemaal niets ondernomen om de vlucht van artsen uit de ziekenhuizen te voorkomen.Nog meer geïsoleerde maatregelenAndere maatregelen van de minister ondermijnen bovendien het vertrouwen in de onderhandelingen over de ereloonsupplementen.Zo kwam er het verbod op ereloonsupplementen voor patiënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in de ambulante zorg. Kartel is daar niet per se tegen, stelt het. Maar het gaat om een geïsoleerde maatregel waarover vooraf geen overleg plaatsvond.Er ligt nu bij de regering ook een voorstel op tafel om supplementen te verbieden bij zware medische beeldvorming voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming.TransparantieKartel wil een aantal voorwaarden vervuld zien voordat er werkelijk een verlenging van de bevriezing komt.Het wil dat, zoals het al lang vraagt, de supplementen transparanter worden gemaakt voor patiënten door de bedragen van bij aanvang uit de drukken in euro en niet in een percentage. En door er ook bij aan te geven waarvoor dit geld juist dient.Het wil dat het grote verschil tussen wat uiteenlopende ziekenhuizen als supplementen vragen nu effectief wordt weggewerkt.Een tijdelijke nieuwe toeslag moet daarbij toch wel mogelijk blijven om de inflatie te compenseren. Daarbij kan een uitzondering gelden voor patiënten met recht op een verhoogde tegemoetkoming.En wanneer men de bevriezing van de supplementen analyseert, moet men tegelijk het effect ervan op de ereloonafhoudingen in kaart brengen.