...

ASGB/Kartel verduidelijkt op zijn website waarom het niet mee opstapt met de Bvas om het huidige akkoord artsen-ziekenfondsen op te blazen. Herijking van de nomenclatuur met opwaardering van de intellectuele akten, sociale bescherming en doelmatige, kwalitatieve zorg zijn voor dit syndicaat belangrijkere strijdpunten dan het recht om te allen tijde supplementen te kunnen vragen, vooral als dat is om gewoon wat meer te verdienen.Al vindt ook dit syndicaat dat supplementen al te dikwijls nodig zijn om kwalitatieve zorg te kunnen bieden - om de consultaties, belangrijke zaken zoals informatisering, of niet-terugbetaalde prestaties te kunnen financieren.Wettelijk argument?Maar het ASGB denkt dat het nog te vroeg is om hiervoor het akkoord op te zeggen. Het voert hiervoor om te beginnen een technisch argument aan.De bepaling in de wet diverse bepalingen die de Bvas als reden inroept om het akkoord op te zeggen maakt zelf nog niet dat een verbod op het aanrekenen van supplementen door niet-geconventioneerde artsen aan patiënt die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, morgen al van kracht is. Ze zorgt alleen voor een kapstok in de wetgeving om zo een maatregel vervolgens mogelijk te maken.Maar daarvoor moet er eerst een uitvoeringsbesluit komen - en minister Vandenbroucke heeft beloofd dat voordat hij dit KB aan de regering voorlegt, hij nu eerst wel met de artsenvertegenwoordigers wil overleggen.Volgens het ASGB/Kartel zal de regering dit argument misschien ook wel aanvoeren om de rechtsgrond van het opzeggen van het akkoord door de Bvas in twijfel te trekken.Maar vooral hoopt ASGB/Kartel het verbod op supplementen in een goede richting te kunnen duwen, door de groep patiënten die het moet beschermen nog beter te bepalen - alleen de meest kwetsbare - , en door de aard van de supplementen waarvoor het van toepassing zal zijn beter vast te leggen.Bovendien vindt het ASGB dat het akkoord artsen-ziekenfondsen te belangrijke dingen bevat om al meteen op de helling te zetten. Als voorbeelden geeft het de opwaardering van de consultaties, opwaardering van prestaties binnen de anesthesie, het GMD voor startende huisartsen, een regeling van de meervoudige bezoeken in woonzorgcentra en het sociaal statuut van de aso's en haio's. Als de minister wil onderhandelen over een maatregel die kwetsbare patiënten moet beschermen, wil het Kartel/ASGB zelf wel een aantal dingen mee op de tafel leggen.Het wil dat wat artsen besparen door doelmatige zorg helemaal wordt geherinvesteerd in artsenhonoraria - en niet maar voor een stuk.