...

Jongere kinderen hebben een grotere kans de diagnose van ADHD te krijgen, en daarvoor behandeld te worden met medicatie dan oudere kinderen in dezelfde klas. Tot die bevinding kwamen Canadese onderzoekers. De cohorte van het onderzoek, dat 11 jaar overspant, bedroeg een klein miljoen kinderen uit Brits Columbia in de leeftijdsgroep van 6 tot 12 jaar. In deze Canadese provincie wordt de leeftijd op 31 december gehanteerd om uit te maken in welke klas het kind terechtkomt. Kinderen geboren in december hadden 39% meer kans om de diagnose van ADHD te krijgen, en 48% meer kans om daarvoor behandeld te worden met medicijnen, dan kinderen geboren in januari.Meisjes hebben drie keer minder kans dan jongens om voor ADHD behandeld te worden. Toch is bij hen het leeftijdseffect nog meer uitgesproken. Meisjes geboren in december hadden 70% meer kans het ADHD-label te krijgen dan hun seksegenoten die in januari ter wereld kwamen.Geen onschuldig labelHet ADHD-label en de medicatie die gebruikt wordt bij de behandeling kan ook een aantal negatieve effecten hebben op de patiëntjes. Daarom hameren de onderzoekers, op grond van hun bevindingen, op meer voorzichtigheid met het stellen van deze diagnose. "Deze studie confronteert clinici, onderzoekers en onderwijzers met enkele belangrijke vragen. We moeten onszelf afvragen wat er juist moet veranderen.Bij de beoordeling moet misschien meer rekening gehouden worden met de relatieve leeftijd van kinderen op een bepaald niveau, en meer aandacht besteed aan het gedrag van kinderen buiten het schoolgebeuren," luidt de concluse van Jane Garland, mede-onderzoeker en (kinder)psychiater van de University of British Columbia.