...

Op 16 mei precies vindt de 21ste editie plaats. Pedro Falcon, de nieuwe directeur-generaal Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid opent het congres met een stand van zaken in het Belgische e-healthlandschap en de agenda voor de toekomst. Na hem komt Dirk Broeckx, projectleider van eenlijn.be, aan de beurt.De rest van de voormiddag werpen Frank Robben (baas van het eHealth-platform), Marc Nyssen (projectleider van Recip-e) en Tom Fiers (coördinator van het CoZo-project, de grootste ziekenhuishub van België) hun licht op de verdere ontwikkeling van eGezondheid. Maar u kunt ook voor een parallelsessie kiezen: planningstools bijvoorbeeld - onder meer voor artsen.In de namiddag kunt u kiezen uit, onder meer , het elektronisch patiëntendossier, patiëntenparticipatie, informatieveiligheid en de nieuwe Europese regels, ... Ook de eerste lijn komt aan bod: thuisverpleging, ouderenzorg,....Tezamen met het congres vindt een uitgebreide beurs plaats.De organisatie gebeurt door de werkgroep ICT4care van de NVKVV (*). Zorgnet maar ook Domus Medica en het Vlaams Apothekersnetwerk (VAN) ondersteunen de organisatie.