...

Dat is nu wel het geval, dankzij een Spaanse studie die werd uitgevoerd bij 1.000 in het ziekenhuis opgenomen patiënten aan de hand van klinische dossiers en multivariantieanalyses. De oorlellen van elke deelnemer werden trouwens gefotografeerd en ingedeeld volgens de kenmerken van de plooien: hoek, lengte, diepte, plaats en uni- of bilateraliteit. Zo vonden de onderzoekers een diagonale en bilaterale plooi in de oorlel bij 43% van de mensen met cardiovasculaire problemen (coronairziekte en perifeer arterieel lijden) en bij slechts 29% van de mensen in de controlegroep zonder die aandoeningen. Er bestond ook een significant verband tussen ischemisch CVA en de aanwezigheid van die plooi. De conclusie van de auteurs luidt dan ook dat inspectie van de oorlel wel degelijk nuttig is bij de klinische opsporing van cardiovasculaire aandoeningen.