...

Verzekeringsinstellingen krijgen soms de vraag van politiediensten om medische gegevens van vermiste personen door te geven.Wanneer die informatie dient om een lijk te identificeren, moeten de verzekeringsinstellingen verwijzen naar de behandelende arts. Die mag de medische informatie in een gesloten omslag overbrengen aan de door de gerechtelijke overheid gevorderde forensische arts.In het kader van vermissingen mag de adviserende arts van het ziekenfonds de namen van de zorgverstrekkers bij wie de persoon in behandeling was vrijgeven. Medische gegevens mag hij echter niet meedelen, die kunnen enkel bij de behandelende arts opgevraagd worden. Die laatste kan dan beslissen om de gegevens over te maken, als hij in eer en geweten oordeelt dat de situatie het vereist. Het volledige advies kunt u hier nalezen.