...

Aan de hand van een vragenlijst ging Nivel (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg) na in welke mate zorggebruikers zich bewust zijn van de milieu- en klimaatimpact van gezondheidszorg. Eerst kregen de deelnemers een aantal vragen voorgeschoteld over 'groene' gezondheidszorg. Vervolgens kregen zij informatie over de klimaatimpact van gezondheidszorg, om daarna dezelfde vragen nog eens te beantwoorden, gevolgd door enkele 'nieuwe' vragen. Zo kwamen zij onder meer te weten dat de zorg in Nederland een grotere CO2-uitstoot heeft dan bedrijven als Shell, KLM en Tata Steel. Uit de vergelijking van de antwoorden uit de eerste fase (voor het aanreiken van 'klimaatinformatie') met die uit de derde fase (na aanreiken van 'klimaatinformatie'), blijkt dat meer dan 10% van de deelnemers na het ontvangen van informatie opteerde voor een minder effectieve maar klimaatvriendelijkere behandeloptie. Bijna driekwart van alle deelnemers (73%) gaf aan dat ze niet op de hoogte waren van de milieu- en klimaatimpact van gezondheidszorg.Meer dan de helft van de ondervraagde burgers zegt bereid te zijn om een hogere zorgpremie te betalen als dit zou betekenen dat hun zorg klimaatvriendelijker zou worden - een resultaat dat de onderzoekers overigens bij alle inkomensgroepen optekenden. Wel merken ze op dat ze hun onderzoek uitvoerden voor de inflatie dit jaar begon te stijgen.De Nederlandse onderzoekers noemen de resultaten hoopgevend, maar wijzen erop dat het om hypothetische situaties gaat. De ondervraagde panelleden werden niet daadwerkelijk voor de keuze gesteld om hun zorg te 'vergroenen'. Nu willen zij onderzoeken wat er nodig is om zowel bij zorggebruikers, zorgprofessionals als beleidsmakers nodig is "om de benodigde gedragsveranderingen te stimuleren".