...

Indien aanvullend onderzoek deze eerste resultaten bevestigt, zou het systeem, NanoVelcro chip genaamd, artsen kunnen helpen om de kankercellen in het bloed te vinden en te identificeren. Hierdoor zouden ze over de noodzakelijke diagnostische informatie beschikken om behandelingen te ontwikkelen op maat van de betrokken patiënten. Door de genetische wijzigingen en het invasieve karakter van de circulerende tumorcellen te volgen, zouden artsen de behandelingen snel kunnen aanpassen. Deze werkwijze wordt door de onderzoekers 'vloeibare biopsie' genoemd.