...

De provinciale raden van de Orde krijgen regelmatig klachten tegen de ingeschreven artsen, uitgaande van patiënten, andere artsen, de DGEC of de procureur des Konings. Tussen 1 januari 2005 en 31 december 2015 registreerde de Nationale Raad 4.739 klachten, waarvan een aantal als niet ontvankelijk werden verklaard. In 4.184 gevallen kwam het tot een uitspraak: 2.263 klachten werden zonder gevolg geklasseerd en 1.921 mondden uit in een sanctie, gaande van een berisping, schrosing voor één of twee jaar of definitieve schrapping. Over die periode van elf jaar werden 38 artsen geschorst voor één jaar, acht gedurende twee jaar.Nog steeds in diezelfde periode telt de Nationale Raad 627 tijdelijke praktijkverboden en 43 schrappingen.De cijfers schommelen sterk al naargelang de provincie. Antwerpen en Oost-Vlaanderen registreerden het grootste aantal klachten in verhouding tot het aantal artsen: 6,07 en 5,25%. Tegenover maar 1,29% voor Brussel en Waals-Brabant en 1,8% in Namen.De meeste klachten (847) hebben betrekking op ziekte- of arbeidsongeschiktheidsattesten en de kwaliteit van de zorg (605). Het gaat maar zelden om zedenfeiten (71) of dronkenschap (42).