...

Het Participatiefonds zet de afhandeling van de Impulseo II-aanvragen voor 2011 'on hold' tot het nieuwe KB over 'Impulseo III' in werking treedt, normaal gezien op 1 april 2012. Artsen die hun dossier al indienden, moeten dus nog even geduld uitoefenen. "Maar in de praktijk zal dit niet veel verschil maken", sust ASGB-directeur Rita Cuypers de gemoederen.De Impulseo II-aanvragen die ingediend zijn sinds 1 januari van dit jaar, worden niet afgehandeld voordat het KB dat Impulseo I, II en III integreert, in werking treedt. De afhandeling van die dossiers gaat dus voor even de koelkast in. Dat valt af te leiden uit een bericht van het Participatiefonds dat Artsenkrant onderschepte.Normaal gezien wordt het nieuwe KB, dat de discriminatie van solowerkende artsen moet beëindigen, vanaf 1 april 2012 van kracht. Maar daarvoor moet het deze maand nog in het Belgisch Staatsblad verschijnen. Rita Cuypers, die mee instaat voor het ASGB-steunpunt van het Participatiefonds: "Het Riziv verzekerde me evenwel dat het nieuwe KB effectief in werking zal treden vanaf de voorziene datum, vanaf 1 april 2012 dus." Geen dubbel werkCuypers ziet dan ook geen reden tot paniek in het bericht van het Participatiefonds. "Bij het ASGB ontvangen wij jaarlijks meer dan 200 aanvragen. Heel veel dokters zijn evenwel nog bezig met het samenstellen van hun dossier, een rompslomp die vaak veel tijd in beslag neemt; ze mogen het trouwens indienen tot 30 juni. Voor hen zal dit uitstel van de dossierbehandeling dus weinig of geen praktische implicaties hebben."Wie zijn aanvraag wel al instuurde, moet - als het KB volgende maand inderdaad in werking treedt - nog even geduld opbrengen. "Maar ze moeten hun dossier zeker niet opnieuw indienen", aldus Cuypers.Klachten van ontevreden artsen ontving het ASGB nog niet. "En ik verwacht ook niet dat er straks veel zullen binnenlopen. Impulseo is verbreed naar solopraktijken en er is zelfs ruimte voorzien voor aanvragen met terugwerkende kracht. Ik heb dan ook de indruk dat de meeste artsen tevreden zijn dat er eindelijk een aangepaste Impulseo-reglementering volgt."