...

Dat de Bvas nu geleid wordt door een huisarts is eerder een samenloop van om- standigheden, geeft Luc Herry toe aan Artsenkrant. "Er was een arts nodig die de complexe materie van de gezondheidszorg kende. Ik heb daarin enige ervaring, maar bleef altijd in de schaduw. Ik oefende geen belangrijke functie uit. Nu sta ik op het podium en dat is natuurlijk veel slopender." Als interim-voorzitter maakt Luc Herry het mandaat van dokter Devos af. Het einde daarvan valt ongeveer samen met het moment dat er opnieuw syndicale artsenverkiezingen zijn. Hij twijfelt er niet aan dat hij de continuïteit kan verzekeren. "Er zijn veel lopende projecten, waaronder de hervorming van onze interne werking die collega Devos lanceerde. We moeten operationeler worden en geen tijd meer verspillen aan futiliteiten. In het licht van de nieuwe wetgeving in 2024 moet ook de status van de syndicaten herzien worden. De doeltreffendheid en transparantie van de Bvas moet opgekrikt worden. En er is meer reflectie nodig over onze relatie met collega's." Zelf werkte dokter Herry vooral op het niveau van 'Absym Wallonie'. "Anderhalf jaar geleden fuseerden de twee Waalse syndicale kamers. Dat was een succes, zo midden in de pandemie. Een organisatie met 'syndicale kamers' is verouderd. Dat gaat over provincies en dat was niet voor iedereen even duidelijk. Nu hebben we de federale Bvas en het Waalse Absym. Dat is veel duidelijker." Vraag is ook of Luc Herry zijn mandaat zal gebruiken om de nadruk meer op huisartsgeneeskunde te leggen? Het antwoord laat weinig aan de verbeelding over. "Zeker weten. Ik stel ook vast dat de geneeskunde in het algemeen slecht georganiseerd en gefinancierd is. Twintig tot dertig jaar besparingen laten sporen na. We zijn aan het eind van ons Latijn. De ziekenhuissector heeft het moeilijk, specialisten dragen veel af en huisartsen worden overbevraagd, ook wat informatica betreft. Het neemt allemaal veel tijd in beslag en die tijd wordt amper betaald. Financieel komt de huisarts er bekaaid van af." Voor dokter Herry heeft de pandemie alleszins bewezen dat artsen en de gezondheidszorg in het algemeen doeltreffend werken. "Het systeem kon een nooit geziene crisis aan. De artsen namen hun verantwoordelijkheid. De collega's hebben nog harder gewerkt en voor minder geld. En de overheid maakte aanzienlijke kosten: tests, vaccinaties, enz. Wij zijn daar niet verantwoordelijk voor, de pandemie wel. Gelukkig is er een apart budget voor covid-19-budget." De nieuwe Bvas-voorzitter wijst erop dat de uitgaven voor medische honoraria zeer negatief evolueerden. "Tijdens de pandemie werden minder prestaties geleverd - vooral in de specialistische geneeskunde, minder in de huisarts- geneeskunde -, we willen dat geld graag recupereren." Om die reden vraagt de Bvas een inhaalbeweging in de begroting 2022-2023. "Heel wat artsen zijn werkgevers", aldus dokter Herry. "Ze moeten hun werknemers altijd betalen plus index en anciënniteit. Voor mij was het altijd al moeilijk aanvaardbaar dat artsen, hoewel meestal zelfstandigen, geen recht op anciënniteit hebben... Zelfstandigen in de horeca en de handel verhogen hun prijzen om de gestegen kosten te compenseren. Artsen kunnen dat niet. Na enkele decennia weegt dat zwaar door. De overheidsdotaties voor de artsen-syndicaten zijn sinds 2019 verbeterd. "Maggie De Block verlaagde de subsidies op basis van het teruggelopen aantal kiezers bij de medische verkiezingen", legt Herry uit. "We hebben over een verbetering van de financiering gesproken met de voorzitter van de commissie artsen-ziekenfondsen Jo De Cock en haalden onze slag thuis." Intern wil de Bvas nog steeds een 'operationeel directeur' aanstellen. "We hebben inderdaad nood aan follow-up. Er zijn veel vergaderingen en elke letter en elke paragraaf telt. Dat vraagt veel tijd en energie. Over het profiel is wel nog niets beslist. Het zou een dokter kunnen zijn omdat een medische visie helpt. Maar met het grote aantal vergaderingen hebben we niet één maar zelfs twee COO's nodig, goed voor twee keer 150.000 euro bruto per jaar. Dat is 300.000 euro..." Wat de artsenverkiezingen betreft, eist Herry dat alle syndicaten op gelijke voet behandeld worden. "Het Kartel en de Bvas zijn actief in het hele land en aanwezig in de drie gewesten, zelfs in Duitstalig België. Dat betekent ook extra communicatiekosten, denk maar aan vertalingen. Een vakbond die slechts in een enkele regio aanwezig is en die enkel huisartsen verdedigt zoals AADM heeft minder kosten. Dat is niet correct." "Maar zonder twijfel wil minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) dat AADM overleeft. Dat syndicaat staat immers dichter bij zijn visie. Ja, het 'verdeel en heers'-principe is er nog steeds... Het KB van 2018 voorziet in een aanwezigheid van minimaal 10% artsen in een andere regio. Ik ben daar voorstander van maar dan met een minimale aanwezigheid van 10% van de leden in alle regio's behalve Duitstalig België", besluit dokter Luc Herry.