...

Onderzoekers van het Wake Forest Baptist Medical Center wilden de oorzaken van dit verschil begrijpen en analyseren. Daartoe bogen ze zich over het biologische mechanisme bij 100 mannen en vrouwen van 53 jaar en ouder die nog geen behandeling kregen voor hun hypertensie. Bij eenzelfde bloeddruk stelden ze vast dat de incidentie van hartziekten bij vrouwen meer dan 30% hoger lag. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek roept hoogleraar chirurgie en hoofdauteur dr. Carlos Ferrario artsen op rekening te houden met het geslacht als factor bij de keuze van een bloeddrukverlagend geneesmiddel. Momenteel behandelt de medische wereld hypertensie immers op dezelfde wijze voor beide geslachten. Hij moedigt hen ook aan na te denken over een snellere en agressievere behandeling van hypertensie bij vrouwen. (referentie: Therapeutic Advances in Cardiovascular Disease, 26 november 2013, doi: 10.1177/1753944713513221)