...

Het Global Development Professionals Network is een professioneel netwerk opgericht door de Britse krant The Guardian als aanvulling op haar website over globale ontwikkeling. In een bevraging naar psychische problemen en welzijn bij 754 leden van netwerk, erkent 79% ooit mentale problemen te hebben gehad.De overgrote meerderheid, 93%, meent dat deze problemen te wijten zijn aan hun werk in de humanitaire hulpverleningssector. Bij meer dan de helft was sprake van angst of was angst vastgesteld, voor depressie was dat 44%. Een of vijfde getuigde over paniekaanvallen of PTSD. Hoewel er weinig verschillen waren tussen de ondervraagde mannen en vrouwen, zouden mannen twee keer zo vaak kampen met alcoholproblemen dan vrouwen.In het licht van de recente aanslagen in Parijs, waar tal van zorgverstrekkers moesten uitrukken om de slachtoffers, getuigen en passanten op te vangen, gaat dit nieuws niet onopgemerkt voorbij. Daarnaast doet het vragen rijzen over de kwaliteit van steun- en beschermingsmaatregelen die (humanitaire) hulpverleningsorganisaties voorzien.Nog uit diezelfde enquête blijkt dat 63% van wie aangeeft mentale problemen te hebben ervaren, gelooft dat deze ervaringen een invloed hebben gehad op hun werk. 79% zegt ooit overwogen te hebben om uit de sector te stappen. Desondanks is 84% blijven werken met onbehandelde psychische problemen die naar eigen zeggen het werk beïnvloedden.