...

Het is niet de eerste keer dat huisartsen individuele feedback krijgen. Maar het aantal items waarover de feedback gaat is uitgebreid. U krijgt een overzicht over uw patiëntenbestand: het aantal patiënten in uw praktijk en hun profiel.'Individueel' is praktijkNaast een soort 'benchmarking' over uw voorschrijfgedrag van medicatie, krijgt u ook een profiel over bepaalde laboratoriumtests die u aanvraagt, de beeldvorming (specifiek ook bij lagerugpijn), en het pre-operatief onderzoek. De cijfers gaan over het jaar 2016.Er is werk gemaakt van een overzichtelijke presentatie. Kleurcodes geven aan of het item uw aandacht vraagt: lichtgroen, oranje of fel rood.Donkergroen vraagt ook uw aandacht: u zit dat bij de laagste tien procent - misschien gebruikt u het middel niet genoeg.Huisartsen uit 'medisch huizen' en groepspraktijken krijgen de cijfers te zien voor hun hele praktijk - ook dat is nieuw. Voor de samenstelling van groepspraktijken baseert het Riziv zich op de 'samenwerkingverbanden' die in MyRiziv zijn opgegeven.'Bruikbaar instrument'Deze individuele feedback krijgt goede punten van de artsensyndicaten. "De informatie is nauwkeuriger dan in de vorige versies van de individuele feedback. Toen werden percentages berekend aan de hand van het aantal prestaties per arts - nu kijkt men naar het aantal patiënten in de praktijk", licht dr. Reinier Hueting van Kartel/ASGB toe. "De huisartsen kunnen deze nieuwe informatiebron gebruiken voor hun LOK-vergaderingen", onderstreept dr. Marc Moens van Bvas.Op de Nationale Commissie van vorige week maandag voerde Jean Hermesse vanop de bank van de ziekenfondsen aan dat deze actie tot niets leidt. "Het effect van de individuele feedback kun je natuurlijk niet meten, alleen het effect van een campagne in zijn geheel is meetbaar," stelt Hueting."Ik heb in die discussie tussen Hermesse en Jo De Cock de voorzitter van de Nationale Commissie gesteund, want dit lijkt me wel degelijk een goed werkinstrument", aldus Moens.Positief procesDat dus in tegenstelling tot de brief die huisartsen vorige week als zogenaamde feedback over het GMD in de bus kregen. Die brief klonk vermanend. De cijfers kwamen uit een studie die de Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle had verricht voor de huisartsen als groep - het ging niet over wat u als huisarts zelf doet. De cijfers waren bovendien achterhaald.De bedoeling van deze individuele feedback is positief, benadrukt het Riziv. De cijfers moeten u aanzetten tot reflecteren over uw praktijk, en eventueel tot het bijsturen van de processen na het checken van de richtlijnen. De kwaliteitsindicatoren werden gekozen en gevalideerd door de wetenschappelijke verenigingen van de huisartsen - Domus Medica en Société scientifique de médecine générale. De Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie bepaalt welke onderwerpen prioritair zijn binnen de Volksgezondheid.U kunt zelf het Riziv ook feedback geven op deze campagne via een formulier op de website.