...

In een tijdperk waarin alles digitaal verloopt is het logisch dat je elektronisch zorggegevens kunt delen. Dat zei Jo Vandeurzen begin juli, toen de Vlaamse regering haar principiële goedkeuring hechtte aan het decreet dat hij samen met Geert Bourgeois indiende. Dat decreet legt de rechten en plichten van patiënten en zorgverleners vast (zie ook AK 2338).Niet verplichtenWoensdag stond het 'decreet gegevensdeling' op de agenda van het overleg met de artsenverenigingen. Voor het SVH het uitgelezen moment om de onmisbare rol van de huisarts in de verf te zetten. Dat er regels en taakafspraken over gegevensdeling nodig zijn, betwist het syndicaat helemaal niet. Integendeel, zegt woordvoerder Steven Haesaert: "Medimail, Hector, Vitalink, Recip-e, noem maar op. Het aantal toepassingen van elektronische gegevensuitwisseling blijft toenemen."Maar het decreet miskent de centrale rol van de huisarts bij gegevensdeling. Voor het SVH is zonneklaar dat de huisarts, als beheerder van het GMD, incontournable is. En dus wordt het tijd dat huisartsen ook deftig vergoed worden voor de gegevens die ze geacht worden ter beschikking te stellen, is de redenering.Met het repressief karakter van het decreet, dat artsen kan verplichten om gegevens te delen, is het syndicaat helemaal niet opgezet. Wie weigert, riskeert boetes van 100 tot 100.000 euro. "Er is altijd beweerd dat eHealth nooit verplicht zou worden. Ook Frank Robben heeft dat steeds volgehouden. Blijkt dat er nu toch een verplichting komt. Dat bevestigt nog maar eens onze indruk dat de overheid geen betrouwbare partner is."De overheid zou beter de juiste randvoorwaarden creëren zodat zorgverleners vrijwillig meestappen in het proces van digitale gegevensuitwisseling, zegt Haesaert. Hij vergelijkt met de VS. Daar krijgen huisartsen omgerekend 69.000 euro van de federale overheid voor het gebruik van elektronische medische dossiers. "Toch net iets meer dan de telematicapremie die wij nu ontvangen."Even terzijde: of het SVH met die financiële eis bij Vandeurzen aan het goede adres is, is maar zeer de vraag. De Vlaamse regering kan dan wel regels opleggen, en sancties in het vooruitzicht stellen voor wie zich er niet aan houdt, de financiering van artsen blijft federale materie.Voorts is het voor het SVH belangrijk dat de huisarts steeds de controle over de elektronische gegevensstroom kan bewaken. Het syndicaat koppelt daar meteen een pleidooi voor meer, en betere beveiliging aan vast. "Soms moet je patiënten zelfs tegen zichzelf beschermen." Beveiliging is niet alleen nodig tijdens het uitwisselingsproces. Er is ook nood aan duidelijke afspraken over de verantwoordelijkheid van de data-ontvangers.Meer zitjesHuisartsen willen ten slotte ook meer te zeggen krijgen in het Agentschap dat de elektronische uitwisseling van gegevens reguleert en controleert. In de raad van bestuur zijn er op een totaal van negentien zitjes maar zeven voor zorgverleners: drie zitjes voor intramurale zorgverleners en vier voor extramurale. Het SVH eist meer zetels zodat huisartsen een blokkeringsminderheid hebben.