...

De goede respons op zijn online bevraging toont aan dat het onderwerp zelfzorg nog steeds een brandend actueel thema is bij artsen, zegt huisarts Dries Taelman. Hij ging bij 529 huisartsen en haio's in Vlaanderen na op welke manier de zelfzorg kan geoptimaliseerd worden."In mijn eerste maanden als huisarts in opleiding kwam er een collega-huisarts op raadpleging die al vijf jaar een zorgtraject diabetes volgt. Sinds kort voldoet hij echter niet meer aan de voorwaarden. Zo moeten er onder andere minstens twee contacten per jaar met de huisarts zijn. De arts in kwestie had altijd voor zichzelf als huisarts opgetreden, maar het Riziv aanvaardde dit niet meer", vertelt hij over de aanleiding van zijn onderzoek.Uit de resultaten blijkt dat ruim zes op de tien Vlaamse huisartsen geen eigen huisarts hebben. Bijna de helft ervaart een drempel om een collega-huisarts te raadplegen. "Het feit dat ze zich daarvoor medisch kwetsbaar moeten opstellen, blijkt een grote - de grootste - hinderpaal."Dries Taelman: "Op dit moment bestaat er nog geen kader dat het mogelijk maakt om artsen te identificeren die het zowel op psychisch als fysiek vlak moeilijker hebben." Hij peilde bij de huisartsen in het onderzoek naar de behoefte aan en de bereidheid voor een periodieke gezondheidsscreening.Zo'n 76% bevestigt dat zo'n gezondheidsbeoordeling de drempel kan verlagen om een andere arts te raadplegen. Volgens één op de tien artsen moet zo'n onderzoek verplicht worden, zes op de tien vinden dat het onderzoek vrijwillig moet zijn en willen niet dat het verplicht wordt. "Ondanks een beperkte bereidheid, is er behoefte aan een periodieke gezondheidsscreening voor elke arts", zegt dokter Taelman.Zo vindt 68% van de artsen dat hij of zij zijn eigen gezondheid objectief kan beoordelen. Zo'n 35 huisartsen in het onderzoek lieten nog nooit bloed trekken. Zowat 16% van alle ondervraagden onderging nog nooit een tuberculinetest, bij meer dan helft is het langer dan vijf jaar geleden.Voorts blijkt uit de resultaten dat meer dan acht op de tien zich het afgelopen jaar niet lieten testen op hepatitis B (83%) en C (85%), hiv (83%) of andere infectieziekten (87%)."De vraag is wel als het onderzoek vrijwillig is, men hier daadwerkelijk naar toe zou gaan", zegt Dries Taelman: "Zal er op vrijwillige basis een mentaliteitswijziging gebeuren?" Accrediteringspunten voor een gezondheidsbeoordeling blijken een bescheiden motivatie te zijn. Als er een GMD afgesloten zou worden, neemt de bereidheid af om een vrijwillig onderzoek te ondergaan.Gevraagd naar wat zo'n gezondheidsonderzoek dan zou moeten inhouden, vindt 65% dat dit ook het moment is voor preventieve medische onderzoeken. Zeven op de tien zijn van mening dat men ook aan gezondheidspromotie moet doen.