...

Het meedelen aan de patiënt van de diagnose van een maligne aandoening, met een voorstel voor verder onderzoek en behandeling, nadat dit alles besproken is geweest tijdens het multidisciplinaire overleg, vraagt voorbereiding en extra tijd.Artsen kunnen hiervoor een hoger honorarium rekenen (61,54 euro). Huisartsen beschikkken hiervoor over een eigen nomenclatuurcode. Die werd 940 keer gebruikt in 2017. Meestal krijgt de patiënt de hele uitleg alleen van een specialist te horen. Dat gebeurde vorig jaar 31.843 keer. Dat blijkt uit de boekhoudingscijfers van het Riziv.De huisartsen zijn goed voor amper 2,9% van het totale aantal toelichtingen. Toch lijkt het erop dat de huisarts deze taak geleidelijk vaker op zich neemt. Het aantal gevallen steeg volgens de Riziv-audit op één jaar tijd met 26,5%. In 2013, vijf jaar voordien, rekenden de huisartsen, maar 339 keer deze prestatie aan.Meer details over het MOC vindt u in de tabel hieronder, met onder meer cijfers over het aantal vervolg-MOC's, extra MOC's in een ander ziekenhuis, de coördinatie en de deelname door medisch oncologen, houders van de bijzondere beroepstitel klinische hematologie, pediaters met één van deze specialisaties.