...

Huisartsen of huisartsen in opleiding die een door de overheid aanvaard softwarepakket gebruiken en effectief werken hebben jaarlijks recht op deze geïntegreerde praktijkpremie. Het bedrag is bedoeld ter ondersteuning van uw praktijk en van het gebruik van e-diensten. Hoe hoog de premie is hangt af van een aantal bijkomende voorwaarden. Voor huisartsen in opleiding bedraagt ze altijd 800 euro.De precieze modaliteiten en de wijze waarop u de premie kan aanvragen, vindt u hier: https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/artsen/hulp/geintegreerde-praktijk/Paginas/default.aspx