...

Het Riziv maakt zich zorgen over het aanrekenen van supplementen voor dringende zorg buiten de normale uren, die geen bijzondere eis van de patiënt betreffen. Het Riziv merkte in 2018 en 2019 dat deze uitgaven plots met 15% waren gestegen, zonder duidelijke redenen.De Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle merkte bij analyse op dat 0,6% van de artsen verantwoordelijk waren voor 10,7% van deze supplementen voor dringende zorg.Het Riziv gaat er vanuit dat artsen er zich niet altijd bewust van zijn dat deze supplementen worden aangerekend. Sommige huisartsensoftware factureert de supplementen automatisch wanneer de huisarts het EMD van een patiënt opent.Het Riziv vraagt dat artsen de instellingen van hun softwarepakket controleren. In december 2021 kregen 72 artsen een brief van de DGEC met een verzoek om uitleg wegens een abnormaal hoog aantal aanrekeningen van deze toeslag.Nog 684 andere artsen werden expliciet gevraagd om hun software na te kijken en om zo nodig de facturatiefouten recht te zetten.Het Riziv geeft op zijn website nog eens extra toelichting wanneer die supplementen precies kunnen worden aangerekend. Volgens de nomenclatuur zijn het raadplegingen na 9 u. 's avonds, voor 8 u. 's ochtends, of buiten de werkweek.Het Riziv beseft dat een hoog aantal aangerekende supplementen ook wel te maken kan hebben met de activiteit voor een wachtpost. En of het gaat om dringende zorg maar geen bijzondere eis van de patiënt kan alleen de behandelend arts beoordelen, stelt het.