...

Dat staat in een advies van de Antwerpse gezondheidsinspecteur Wim Haenen aan provinciegouverneur Cathy Berx. De huisartsen uit de provincie Antwerpen reageren woedend op het advies, dat ook aan de huisartsenkringen wed overgemaakt. GeografieDe gezondheidsinspectie schermt met het argument dat gevangenissen geografisch binnen het werkterrein van huisartsenkringen vallen. "Gedetineerden maken integraal deel uit van de bevolking waarvoor de huisartsenwachtdienst de medische verantwoordelijkheid draagt. Bijgevolg mag een huisarts niet weigeren naar een gevangenis te gaan als hij wordt opgeroepen."Volgens Haenen is de pathologie in een gevangenis vergelijkbaar met die van een huisartsenpraktijk. Hij geeft de voorkeur aan overleg tussen lokale huisartsenkringen en gevangenissen. Maar als dat niet resulteert in een werkbare regeling, zullen huisartsen ingeschakeld worden in de gevangenissen, meldt hij.De vraag wie er instaat voor de dringende medische hulpverlening aan gedetineerden werd deze week plots heel acuut. De Vlaamse gevangenisartsen verzekeren sinds dinsdag niet langer de wachtdiensten achter de tralies. Ze volgen het voorbeeld van hun Waalse collega's die al op 1 oktober een staking van de wachtdienst begonnen. Huisartsen die een oproep uit de gevangenis naast zich neerleggen, kunnen veroordeeld worden voor schuldig verzuim, waarschuwt dokter Haenen. Ze riskeren zware boetes en gevangenisstraffen van acht dagen tot drie maanden.Hij voegt eraan toe dat Justitie bij een weigering de individuele huisarts zal vervolgen, "ook al voert hij of zij loyaal uit wat de kring hem of haar vraagt". Maar ook huisartsenkringen die niet meewerken, hangen sancties boven het hoofd. Justitie kan lokale kringen vervolgen wegens "het niet beantwoorden aan de basisvereisten voor de uitbouw van een wachtdienst".Dienst 100De dienst 100 is geen alternatief, vindt de gezondheidsinspecteur. Hij is beducht voor een scenario waarin gevangenissen 's nachts of tijdens het weekend systematisch de 'dienst 100' bellen voor huisartsenpathologie. Dan bestaat het risico dat er te weinig ambulances beschikbaar zijn voor de echte dringende hulpverlening, schrijft hij aan gouverneur Berx.Huisartsen reageerden verbolgen op het advies van de gezondheidsinspecteur. "We mogen ons niet op deze manier laten misbruiken", klonk het. Mogelijk volgen er zelfs acties om solidariteit te betuigen met de gevangenisartsen.Ook de Bvas riep al op tot solidariteit met de stakende gevangenisartsen. Huisartsenkringen mogen onder geen beding ingaan op de vraag om stakende collega's te vervangen, zei voorzitter Roland Lemye.Een stand van zaken over de staking van de gevangenisartsen leest u hier.Lees ook het opiniestuk in Artsenkrant vandaag: 'Huisartsen, blijf weg uit de gevangenis'