...

Ze hebben dat eigenlijk een beetje per toeval ontdekt in studies op muizen met een knock-out van het gen van acyl-CoA-bindende proteïne. Dat eiwit kan zich binden aan vetzuren. De vorsers hadden ook opgemerkt dat die muizen vetafzettingen in de lever vertoonden. Bij nader onderzoek merkten ze dat de vacht van die muizen vet was, dat ze moeilijk konden worden gespeend en dat hun huid minder goed water ophield dan bij andere knaagdieren, wat ook verklaarde waarom ze warmte verloren. De auteurs hebben de huid van die muizen bedekt met latex. Daardoor kon er geen verdamping meer plaatsvinden en bleef de warmte in het lichaam van de mutante muizen. Die vertoonden toen geen verdere vetopstapeling in de lever meer. Dat bewijst dat de gezondheid van de huid directe invloed heeft op de activiteit van de lever. Artsen zouden dan ook bijzonder goed moeten letten op leverstoornissen bij patiënten met huidziekten. (referentie: Cell Reports, 5 décember 2013, DOI :10.1016/j.celrep.2013.11.010)